Priser

Uddrag fra prisliste

Herreklip inkl. vask og føn         kr. 385
Dameklip inkl. vask og føn         kr. 525
Farve                  fra kr. 650
Farve inkl. klip og føn         fra kr. 1175
Striber med papir            fra kr. 1000
Striber med papir inkl. klip og føn   fra kr. 1525
Toning                 fra kr. 550
Toning inkl. klip og føn        fra kr. 1175
Farvning af bryn              kr. 125
Farvning af vipper             kr. 150
Maskinklip                 kr. 160
Pandehår                  kr. 160